معرفی سنسور نوری لیوز

سنسور نوری لیوز

سنسور های نوری لیوز از محصولات شایسته در زمینه شناسایی اشیاء، با تنوع در سری‌های خود، به مطمئن‌ترین و کارآمد‌ترین سنسور در اتوماسیون صنعتی تبدیل شده‌اند که سرعت، قیمت و …